ZA KUCE I MACE

M.C. 2014  

catandogs, catandog`s, medaljon, zastita od buva, zaštita od buva, zastita od krpelja, zaštita od krpelja, catandogs srbija, catandogs beograd, catandog, catandog srbija, catandog beograd, catandogs serbia, catandog`s srbija, catandog`s beograd, katandogs

EFIKASNA EKOLOŠKA ZAŠTITA VAŠIH LJUBIMACA
EFIKASNA EKOLOŠKA ZAŠTITA VAŠIH LJUBIMACA
Kako funkcioniše?

CatanDog's je jedinstven koncept koji efikasno odstranjuje buve i krpelje sa pasa i mačaka za period do 2 godine.


CatanDog's kontroliše, sprečava i eliminiše buve i krpelje.


CatanDog's je delotvoran na psima i na mačkama, bez obzira na starost, težinu, veličinu ili rasu,  uključujući i bolesne životinje, kao i one koje se oporavljaju, takođe i skotne ženke.  


CatanDog's je netoksičan, ne sadrži nikakve hemijske supstance, pa nije potrebno pranje ruku nakon dodira sa priveskom, niti morate sprečavati decu da se igraju sa svojim ljubimcem.


CatanDog's je potpuno bezbedan po zdravlje i bez bilo kakvih sporednih efekata.


CatanDog's je potpuno bez mirisa i ni na koji način ne utiče na čulo mirisa pasa sa specijalnom   obukom (npr. lovačkih pasa, policijskih pasa).


CatanDog's je vodootporan.


CatanDog's medaljon generiše antimagnetne i skalarne talase bez pomoći bilo kakve baterije. Izvor njegove energije je „zemljino magnetno polje“ i kretanje životinje kroz njega, pri čemu, zahvaljujući Lencovom zakonu („Lenz Law“), dolazi do stvaranja struje izuzetno male snage („Foucault“), ali dovoljne da aktivira CatanDog's medaljon.


Nakon aktiviranja, medaljon se od tada ponaša kao pasivni rezonator, obrazujući zaštitno polje, koje odbija parazite (buve i krpelje) i sprečava ponovni napad. Jednostavno, CatanDog's je pozlaćeni aluminijumski medaljon, koji zahvaljujući primeni Lencovog zakona služi kao spoljašnji antiparazitik.

CATANDOG`S MEDALJON
Cena : 4400   3600 din+PTT troškovi
ZAŠTITA OD BUVA
ZAŠTITA OD KRPELJA