ZA KUCE I MACE

M.C. 2014  

O SKALARNIM TALASIMA


Skalarni talasi nastaju uzajamnim delovanjem dva koherentna elektromagnetna talasa iste frekvencije i suprotne faze. Pri tome, rezultantno energetsko polje nastalo prožimanjem suprotnih elektromagnetnih polja, NIJE njihovo potpuno PONIŠTAVANJE, kako se to obično misli, nego transformacija energije u oblast vakuma, u stanje potenecijala i stvaranje tzv. SKALARNOG POLJA!


Ukoliko su interagujući talasi koherentni i suprotni, ali nejednakih intenziteta – nastaje stojeći ili stacionarni talas. Sporo ili brzo pokretna skalarna polja su modifikacija ovakvog talasa i nastaju kada koherencija interagujućih talasa nije potpuna, odnosno kada jedan od njih ili oba menjaju fazu


Heinrich Hertz je predvideo i postojanje skalarnih talasa koji su proizvod određenih formi i modaliteta stojećih talasa a koji se ponašaju drugačije od "običnih" (Hertzovih). Nikola Tesla je omogućio njihovu praktičnu primenu.